Đăng ký tài khoản nhà cái 99Thang Dubai Casino ngay và nhận khuyến mãi lên đến 100% cho lần nạp tiến đầu tiên !


Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 01/10/2013(00:00 giờ GMT+8) đến 31/10/2013 (23:59 giờ GMT+8).  Tiêu đề: 

Tặng 100% khoản tiền gửi đầu tiên, số tiền thưởng tối đa lên đến 300.000VNĐ, bội số cược gấp 15 lần.Ưu tiên 50 thành viên đầu tiên.Nội dung chương trình: 

1. Chương trình chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi đầu tiên của Hội viên DUBAI CASINO, và Hội viên có thể sử dụng một  trong ba phương thức chuyển khoản, với số tiền gửi thấp nhất từ 200.000VNĐ trở lên (mức tiền gửi thực tế Công ty thu được) mới có thể đăng ký tham gia chương trình.

2. Hội viên sau khi đã nạp tiền thành công, phải sử dụng E-mail đã đăng ký gửi thư đăng ký tham gia chương trình đến hòm thư của DUBAI CASINO: t99cs@yahoo.com

    Tiêu đề thư: Đăng ký tham gia chương trình “Tặng 100% khoản tiền gửi đầu tiên”

    Nội dung thư: Tài khoản đăng nhập game của Hội viên, số tiền gửi, số điện thoại

3. Sau khi nhận được thư đăng ký tham gia chương trình của Hội viên, trong vòng 30 phút bộ phận phụ trách của DUBAI CASINO sẽ thông báo kết quả xét duyệt cho Hội viên.Chú ý: 

1. Sau khi nhận tiền thưởng, Hội viên bắt buộc phải đặt cược tối thiểu 15 lần của [Khoản tiền gửi đầu tiên]+[Phần trăm khuyến mãi] mới có thể rút tiền về tài khoản Ngân hàng.

Ví dụ: Khoản tiền gửi đầu tiên: 200.000VNĐ, phần trăm khuyến mãi 100%: 200.000VNĐ, mức đặt cược hợp lệ phải đạt (200.000+200.000)*15= 6.000.000VNĐ mới có thể rút tiền.

2. Trước khi nhận được tiền thưởng, hội viên không được tiến hành đặt cược. Nếu chưa nhận được tiền thưởng, Hội viên đã tiến hành đặt cược thì sẽ coi như từ bỏ quyền tham gia chương trình khuyến mãi này.

3. Một khi đã đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi này, Hội viên không có quyền hủy bỏ.

Điều khoản và điều kiện

1. Bất luận là một cá nhân hay một đoàn thể nào nếu có bất cứ hành vi lạm dụng, đe dọa đến DUBAI CASINO, DUBAI CASINO có quyền hủy bỏ hoặc thu hồi những khoản tiền khuyến mãi có liên quan.

2. Tất cả các chương trình khuyến mãi của DUBAI CASINO đều vì người chơi mà thiết lập. Khi người chơi có tranh chấp về vấn đề đặt cược, để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên, đồng thời ngăn chặn hành vi sử dụng thân phận của người khác để thực hiện những hành vi bất chính, DUBAI CASINO có quyền yêu cầu Hội viên cung cấp những tài liệu có hiệu lực, và sử dụng những phương thức khác nhau để có thể xác minh thân phận của hội viên có phù hợp tham gia chương trình và được hưởng khuyến mãi không.

3. Khi hội viên có hành vi đăng ký nhiều tài khoản, DUBAI CASINO có quyền hủy bỏ, thu hồi lại những khoản tiền thưởng phía Hội viên được hưởng. Mỗi một tài khoản DUBAI CASINO, mỗi một địa chỉ, mỗi một E-mail, mỗi một số điện thoại, mỗi một tài khoản tín dụng/ tài khoản thanh toán, một máy tính, một địa chỉ IP... chỉ có thể lĩnh nhận tiền thưởng một lần. Địa chỉ đăng nhập IP và địa chỉ đăng ký số điện thoại của hội viên phải giống nhau, đồng thời số điện thoại phải luôn trong tình trạng còn hiệu lực sử dụng.

4. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các cược có phát sinh thắng thua. Các cược hòa, cược bị hủy, bất cứ số tiền đặt cược nào dành cho cả hai bên sẽ không được tính trong chương trình này.

5. Tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa mãn điều kiện đặt cược của khuyến mãi trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.

6. Tất cả tiền thưởng đều được tính tròn số, số thập phân phía sau sẽ không được tính. (Ví dụ: 1.000.900VNĐ, thì 900VNĐ là số thập phân phía sau sẽ không được tính)

7. Tất cả các chương trình khuyến mãi của DUBAI CASINO đều sử dụng những quy định trong “Điều khoản và điều kiện” này